Stortingets energi- og miljøkomité har lagt fram sin innstilling til nytt konsesjonssystem for vindkraft på land. Innstillingen er i hovedsak i tråd med hva KS og kommunesektoren har bedt om.

Det innebærer at arealavklaringer og oppfølging av vindkraftutbygginger følger prosessene etter plan- og bygningsloven som i andre utbyggingssaker. Det vil sikre bedre samordning og demokrati.

Komiteen har også bedt regjeringen utarbeide en ordning for lokal kompensasjon slik at kommunene i større grad får ta del i verdiskapningen vindkraftanleggene genererer.

- I alt må vi kunne si at kommunesektoren har fått gjennomslag for de viktigste punktene vi har lagt fram. Innstillingen legger til grunn at det ikke kan gis konsesjon for utbygging av vindkraft uten at kommunene på forhånd har gitt sin godkjenning for arealbruken. Kommunene skal i tillegg få en kompensasjon for ulempene knyttet til etableringen av vindkraftindustri innenfor sin region, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Se hele innstillingen fra Energi- og miljøkomitéen her.