-Det er viktig at vi nå står sammen og samler oss om de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Helsemyndighetenes prioritet er nå å begrense smittespredningen i størst mulig grad, for å kunne gi helsehjelp til de som trenger det mest, sier KS og forhandlingssammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne i en felles uttalelse.

KS og forhandlingssammenslutningene står nå sammen om et felles løft for å løse oppgavene.

-Vi er stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne, og som ivaretar arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.

Den felles uttalelsen er underskrevet av Bjørn Arild Gram, Mette Nord, Steffen Handal, Lizzie Ruud Thorkildsen og Jan O. Birkenhagen.

Les hele uttalelsen under her:

Lenkeblokk Icon Felles uttalelse fra KS og forhandlingssammenslutningene