Dette var Grams kommentar til tiltakspakken mot økonomiske virkninger av korona-viruset som ble lagt fram i dag.

Kommunenes aller viktigste jobb nå er å bekjempe korona-viruset og sikre at kritiske funksjoner i samfunnet virker. Ansatte over hele landet, i helsetjeneste, skoler og barnehager gjør en formidabel innsats for akkurat dette, både i dag og i ukene som kommer.

Fylkesmennene får i tiltakspakken 250 millioner kroner ekstra å tildele kommuner med store ekstrautgifter som følge av virusutbruddet. Fylkeskommunene får 50 millioner kroner ekstra til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving i bedrifter som rammes av permitteringer og oppsigelser.

- Et virusutbrudd som rammer store deler av befolkningen, slik helsemyndighetene anslår, vil føre til behov for økt helseberedskap i hele Kommune-Norge. Vi forventer at regjering og storting vil gi et klart politisk signal om at alle direkte ekstrautgifter i kommunene som følger av å bekjempe virusutbruddet og sikre samfunnskritiske funksjoner vil bli dekket også i fortsettelsen. Det er viktig for å gi trygghet nettopp til dette livsviktige arbeidet, sier Gram.

Deler av næringslivet, som reiseliv, uteliv og kultur rammes hardt av de helt nødvendige tiltakene mot korona-viruset. Dette vil også merkes tydelig i kommunesektoren, også utenom de direkte ekstrautgiftene til helsepersonell og smittevernutstyr. Det vil få konsekvenser blant annet gjennom lavere skatteinnbetalinger og bortfall av inntekter fra brukerbetalinger.

- Vi støtter regjeringen i kortsiktige tiltak for å berge næringslivet over hele landet gjennom korona-krisen. Det vil sannsynligvis bli behov for flere og sterkere tiltak i økonomien etter hvert, og da kan tiltak gjennom kommunene være svært effektivt for å sikre at levedyktige bedrifter lokalt ikke går dukken, sier Gram.