- Det er viktig å kunne få til en mest mulig normal barnehage- og skolehverdag for både barn og ansatte når ferien er over, gitt at smittetrykket fortsatt er lavt. KS har stor forståelse for skole- og barnehageansattes ønske om å starte nytt skoleår vaksinerte. Allerede i april ba vi regjeringen om å vurdere å prioritere kritisk personell i kommunene, deriblant disse gruppene. Når det nå åpnes for dette, kommer det sent, og skaper praktiske utfordringer for kommunene. Jeg håper likevel at den enkelte kommune vil klare å vurdere behovet, og finne gode løsninger i lys av situasjonen lokalt. Kommunene har hatt ansvar for krevende prioriteringer gjennom hele pandemien. Det ansvaret har de håndtert både godt og effektivt. Jeg har tro på at de også vil klare dette. Forutsetningen er at kommunene får tilstrekkelig tilgang på vaksiner, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Les også Kommunenes mulighet til å omprioritere vaksinekøen.