- Det er positivt at regjeringen gir kommunene mulighet til å forsere vedlikeholdstiltak og styrke lokalt næringsliv gjennom denne bevilgningen, men vi vil påpeke at nivået ikke er i tråd med Stortingets bestilling. KS har tidligere dokumentert at kommunesektoren er klar til å iverksette tiltak for over ti milliarder kroner. Det er også en klar svakhet at fylkeskommunene er utelatt fra denne bevilgningen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Fylkeskommunene får overført 600 millioner kroner til næringsrettede tiltak som i sin helhet skal fordeles videre til kommunene.

- Dette vil styrke mulighetene til målrettede tiltak lokalt mot næringer som sliter ekstra. Men det er påfallende at regjeringen lar være å styrke fylkeskommunenes egne virkemidler for regional næringsutvikling. Her har Stortinget en gyllen mulighet til å forsterke tiltakspakken overfor næringslivet, sier Bjørn Arild Gram.

Regjeringen øker bevilgningene til flere kompetansepolitiske tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner; økt lærlingtilskudd, særlige tiltak overfor permitterte og ledige, og avgangselever uten fullført utdanning våren 2020, og forlengelse av introduksjonsprogram for personer som var inne i dette våren 2020.

- KS er tilfreds med de kompetansepolitiske tiltakene som er rettet særlig mot utsatte grupper. Dette er målrettede tiltak for å forhindre varig utenforskap, sier Bjørn Arild Gram.

Så ligger det inne flere forslag KS mener vil være positive for kommunesektoren, blant annet penger til Menn i Helse, Leverandørutviklingsprogrammet, Klimasats og midler til sikring mot flom og skred.

Les også artikkelen Stortinget bør forsterke tiltakspakken.