KS mener at Stortinget bør øke rammen for kommunalt vedlikehold, inkludere fylkeskommunene i denne bevilgningen og utvide den til å omfatte vedlikehold av infrastruktur, herunder fylkesveger.

KS påpeker at regjeringen lar være å styrke fylkeskommunenes egne virkemidler for regional næringsutvikling. Her har Stortinget en gyllen mulighet til å forsterke tiltakspakken overfor næringslivet.

Lenkeblokk Icon Brev fra KS til Finanskomiteen på Stortinget