KS har de siste dagen samlet inn opplysninger fra kommunene i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark. Oversikten viser at det særlig er kommuner i Nord-Norge som fortsatt har lokale karantenebestemmelser. Antallet dispensasjonssøknader fra bedrifter er ikke veldig høyt, og en overveldende andel av disse er innvilget.

- Dette viser to ting: For det første at kommunene setter hensynet til smittevern og innbyggernes helse høyt, men også at de så langt de kan legger vekt på hensynet til næringslivets behov. Vi ser også at den nye nasjonale veilederen får praktiske konsekvenser for kommunene, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Av 80 kommuner i Nord-Norge som har svart på spørsmålene fra KS, har 71 vedtatt lokale forskrifter, stort sett av sju dagers varighet, som er i henhold til smittevernloven. Av 276 søknader om dispensasjoner som er kommet inn fra næringslivet, er 246 – nær 90 prosent – innvilget. Med unntak av to kommuner i Nordland og en kommune i Troms og Finnmark, vil alle kommunene justere sine forskrifter i henhold til veilederen.

I landet for øvrig er det lokale karantenebestemmelser langt mindre utbredt, det er snakk om tre kommuner i Trøndelag, fire i Møre og Romsdal og tre i Vestfold og Telemark. 

- Dette er langt færre enn for bare få dager siden, og viser at kommunene kontinuerlig følger opp disse bestemmelsene og at de tar både veilederen og hensynet til næringslivet på største alvor. Det er jeg ikke overrasket over, sier Bjørn Arild Gram.