At det nå blir tvungen lønnsnemnd, må Unio ta på egen kappe. Situasjonen ved Frevar i Fredrikstad var etter det jeg har forstått dramatisk.

Bjørn Arild Gram

Styrelederen i KS understreker at KS er opptatt av å opptre ryddig og redelig, også i en konfliktsituasjon.

- At det nå blir tvungen lønnsnemnd, må Unio ta på egen kappe. Situasjonen ved Frevar i Fredrikstad var etter det jeg har forstått dramatisk, og Unio hadde avslått søknad om dispensasjon hele tre ganger, sier Gram.

Han sier at han og KS nå er mest opptatt av to ting: At lærere og sykepleiere og andre ansatte i viktige funksjoner kommer tilbake på jobb, slik at innbyggerne får alle tjenester de trenger, og at man får gjenopptatt det viktige samarbeidet mellom KS og partene om rekruttering.

- Nå håper jeg at det arbeidet vi har sammen med alle partene, lærernes organisasjoner og sykepleierforbundet, som nettopp handler om hvordan vi kan styrke rekruttering til kommunal sektor, kan starte opp igjen. Dette er et viktig arbeid, sier Gram.

Gram legger til at ingen er mer opptatt av å ha nok kompetente medarbeidere på viktige velferdsområder enn politikere og administrasjon i kommunene og fylkene landet rundt.

- Lærere og sykepleiere er uunnværlige, det har Unio helt rett i. Men det betyr ikke at andre yrkesgrupper er mindre uunnværlige. Mange yrkesgrupper i kommunene er uunnværlige, fordi de kommunale tjenestene er uunnværlige for innbyggerne. At det blir lønnsnemnd på grunn av en kritisk situasjon ved et prosess- og gjenvinningsanlegg, er nettopp et talende eksempel på det. Innbyggerne i Norge er avhengige av mange kommunale tjenester. Derfor er vi opptatt av hele kommune-laget, sier Gram.

Nettsiden om Tariff 2021