Etter fem timers mekling på overtid ble det klart at KS og tre av de fire forhandlingssammenslutningene godtok forslaget fra Riksmekleren. Unio valgte imidlertid å si nei, og streik for 7.390 av deres medlemmer i kommuner og fylker er dermed et faktum fra torsdag.

- Først og fremst er det viktig å understreke at vi er glade for at KS og alle de andre partene er blitt enige om en avtale. Kravene har vært høye, og spriket mellom de ulike partene stort. Organisasjonene har villet bruke pengene på veldig ulik måte. Vi har fra KS strukket oss svært langt for å ta hensyn til det resultatet kommunalt ansatte fikk i fjor, sammenlignet med andre områder, og for å imøtekomme kravene om å sikre kjøpekraften. Jeg vil rette en stor takk til ansvarlige forhandlere på alle sider, og ikke minst til meklerne for godt og viktig arbeid, sier Gangsø.

LO kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er blitt enige om en avtale med en ramme på 2,8 prosent. Det vil gi ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. I tillegg er det lagt inn penger til en lokal pott på én prosent som kan gi et raust tillegg på toppen av dette. De lokale forhandlingene kan blant annet benyttes til å beholde, utvikle og rekruttere, motivere til kompetanseutvikling og sikre likelønn.

- Jeg kan forsikre at KS har gjort absolutt alt som har vært mulig for finne en løsning alle parter kunne akseptere. Det har vært en krevende mekling. KS har vært opptatt av å finne en løsning som imøtekommer prioriteringene fra de ulike sammenslutningene, og samtidig ta vare på helheten og hele kommunelaget. Vi har nå en avtale for over 60 prosent av de ansatte i kommunesektoren. Det er vi glade for. Så må vi bare konstatere at Unio valgte å gå i konflikt. Ikke minst er det beklagelig at en streik vil gå ut over pasienter og innbyggere i en allerede krevende situasjon for landet, sier Gangsø.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for inneværende år og opplegget for kommuneøkonomien for 2022, gir rammene for handlingsrommet til kommuner og fylkeskommuner neste år.

- Unios krav var rett og slett ikke mulige å innfri. Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å øke lønningene langt ut over de fastsatte rammene, sier Gangsø.

Lenkeblokk Icon Mer informasjon om lønnsforhandlingene, beredskap og ofte stilte spørsmål ved streik

Om KS

  • KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor og den nest største totalt i Norge.
  • KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo.
  • KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk.
  • 40 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 30 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.
  • 40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune.