- Saken er av stor betydning for KS’ medlemmer og for brukerne av avlastningstjenestene.

Gunn Marit Helgesen

NRK meldte 27. mars at Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil sende et nytt lovforslag på høring og dermed følger opp de uønskede konsekvensene av den såkalte «Avlaster II-dommen» fra 2016. Dommen førte til at barn og familier med avlastningstilbud ikke lenger kunne få avlastning i ferier.

KS har på vegne av kommunene tatt opp saken med flere statsråder ved en rekke anledninger, blant annet i de faste konsultasjonsmøtene med regjeringen. Landsstyret i KS oppfordret i 2017 regjeringen til å arbeide videre med en permanent lovgivning som gir kommunene nødvendig fleksibilitet til å kunne videreføre et tilbud som familiene som mottar avlastning opplever som stabilt og trygt.

- Saken er av stor betydning for KS’ medlemmer og for brukerne av avlastningstjenestene. Vi har opplevd stor forståelse fra statsrådene for våre synspunkter i denne saken, sier Helgesen. Det er derfor gledelig at det nå ser ut til at vi kan finne en god løsning gjennom nødvendige lov- og forskriftsendringer og dermed kan gi familiene den hjelp de trenger allerede denne sommerferien.

KS vil avgi høringsuttalelse i saken så snart det konkrete forslaget foreligger.

Les mer om forslag til endringer i forskriften om arbeidstid for avlastere datert 28. mars.