Kommunene har dyktige og kompetente ansatte med sterk ansvarsfølelse.

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS

Onsdag 6. april møttes partene i årets tariffoppgjør i kommunesektoren til forhandlingsåpning. Arbeidstakernes forhandlingssammenslutninger overleverte sine første krav og KS sitt første tilbud.

KS’ forhandlingsmandat er grundig forankret gjennom politisk behandling i kommuner og fylkeskommuner.

– Mer enn to år med pandemi har tydelig vist at vi har en godt fungerende kommunal sektor, som gir tjenester av høy kvalitet og tar et stort beredskapsansvar. Kommunene har dyktige og kompetente ansatte med sterk ansvarsfølelse og stor vilje til omstilling og innsats, sier Gangsø.

Gangsø understreker at tariffoppgjøret må ta hensyn både til konkurranseutsatt næringsliv, kommunenes økonomi og kommunenes behov for arbeidskraft.

– KS er lojale mot frontfagmodellen for en koordinert lønnsdannelse i hele arbeidslivet. Frontfaget i industrien skal legge en norm for lønnsveksten over tid, og det har vist seg å fungere godt. Frontfaget har i år anslått en ramme på 3,7 prosent, som er betydelig over anslått prisvekst. Det er et troverdig anslag, sier Gangsø.

KS vil på et senere tidspunkt i forhandlingene konkretisere økonomiske tilbud.

Forhandlingsfrist for hovedoppgjøret 2022 er midnatt 30. april.

Krav og tilbud er publisert på tariffsiden på ks.no.

Les mer om forhandlingsmandatet her:

Lenkeblokk Icon Mandat og bakgrunn for tariffoppgjøret