Kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde kompetente ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne gode tjenester

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS

– Det er et uvanlig komplisert tariffoppgjør, med stor avstand mellom partene. Det er behov for riksmeklerens hjelp til å finne gode løsninger, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Arbeidstakernes organisasjoner brøt forhandlingene fredag, halvannet døgn før fristen ved midnatt lørdag.  

– Vi er langt fra ferdige. Det gjenstår mye både på lønn og andre bestemmelser. KS vil nå bidra til å finne en meklingsløsning, sier Gangsø.   

Les mer om tariffoppgjøret 2022 her

I årets hovedoppgjør forhandler partene om hele hovedtariffavtalen – både lønn og andre bestemmelser. Noen av dem har også økonomiske konsekvenser. KS forhandler med fire forhandlingssammenslutninger som representerer 41 forbund i LO, Unio, YS og Akademikerne. Forventningene er høye etter to år med pandemi.

– KS har forsøkt å balansere høye og sprikende krav fra arbeidstakernes organisasjoner innenfor en økonomisk bærekraftig ramme. En løsning må ta hensyn både til konkurranseutsatt næringsliv, kommunenes økonomi og kommunenes behov for arbeidskraft, sier Gangsø.

Han understreker at KS forholder seg til frontfagmodellen som sikrer en koordinert lønnsdannelse i hele arbeidslivet over tid.

– KS’ klare mål i tariffoppgjøret er at kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde kompetente ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne gode tjenester, sier Gangsø.

For å ivareta dette målet har KS blant annet:

  • prioritert å øke godgjøringen for turnusarbeid med mål om å øke andelen heltidsansatte.
  • løftet det generelle lønnsnivået for yngre arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning.
  • gitt mulighet til å ansette medarbeidere kommunene har særlig behov for i egne rekrutteringsstillinger med høyere lønn.
  • tydeliggjort at arbeidstaker får lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning

Meklingen starter 2. mai og har frist ved midnatt 23. mai.