RNB inneholder ingen tydelig forpliktelse til å kompensere kommunene for de ekstra store utgiftene de hadde i forbindelse med pandemien i årets første måneder.

Om vi kan få tydeligere løfter fra regjeringen i muntlig enn i skriftlig form, kan du finne ut av ved å høre ukas episode av KS-podden "Der livet leves", der kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og 1. nestleder i KS Sven Tore Løkslid er gjester.

Ukas episode:


Se også KS' pressemelding: - Oppsiktsvekkende løftebrudd