I dag står titusenvis av unge mennesker utenfor arbeidslivet. Dette er en sammensatt gruppe som har til felles at de har flere utfordringer i livet enn andre unge. Det har store kostnader – for samfunnet, men først og fremst for den enkelte. Hvordan kan kommunene få flere ut av utenforskap og inn i jobb?

Ukas gjester er forsker Rune Busch ved Proba Samfunnsanalyse og avdelingsdirektør i KS, Marie Elise Axelsen.

Ukas episode:


Nettsidene om prosjektet "Inn i jobb".

Her finner du alle podkastsendingene