Etter at barne- og ungdomskriminaliteten har falt det siste tiåret, økte politianmeldelser av barn og unge kraftig i fjor. Økningen er størst hos de yngste, mellom 10 og 17 år.  

Krav om forsterket innsats for å forebygge og håndtere den økende barne- og ungdomskriminaliteten har kommet fra både KS' storbynettverk, landsting og landsstyre. Tar regjering og storting problemet på alvor? Hva vet vi om hva som virker? Og hvordan kan kommuner og politi jobbe godt forebyggende sammen?

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, har satt barne- og ungdomskriminalitet på dagsordenen og er gjest i "Der livet leves"

Vi snakker også med Johanne Benitez Nilsen som er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand, om hvordan de forebygger barne- og ungdomskriminalitet.

Les mer om forebygging av barne- og ingdomskriminalitet:
KS' veileder om kommune-politisamarbeid
Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende plan 2016-2024

I vår intervjuserie med nye ordførere, er en ordførerveteran vår gjest - Tore Opdal Hansen. Men som fylkesordfører er han ny.