Last ned veilederen (pdf)

Lenkeblokk Icon Kommune-politisamarbeid

Fra forordet til veilederen

Samarbeid mellom kommunene og politiet gir mer kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette strategier og tiltak. Både forebygging og beredskap krever tett dialog og samarbeid mellom politi,
kommune, innbyggerne og andre aktører i lokalsamfunnet.

Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom kommunesektorens organisasjon KS og Politidirektoratet. Formålet er å gi råd og anbefalinger om videre utvikling og styrking av samarbeidet mellom politi og kommune.

Politirådet er etablert som en formalisert arena for kommune- og politisamarbeidet. Politikontaktene skal være bindeleddet mellom politiet og kommunene og skal bidra til tettere samarbeid om forebygging og beredskap. Vi ønsker at denne veilederen skal bidra til videreutvikling av dette samarbeidet.

Ansvarlige for utgivelsen

Administrerende direktør Lasse Hansen på vegne av KS
Politidirektør Benedicte Bjørnland på vegne av Politidirektoratet