Om KS i Brussel

KS Brusselkontor har to hovedoppgaver. Kontoret skal formidle aktuell EU/EØS-informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner, og ivareta KS' interesser i Brussel.

Brusselkontoret er først og fremst KS’ lyttepost og kunnskapssenter om EU/EØS som politisk system. Kontoret formidler aktuell EU/EØS-informasjon til KS’ organisasjon, kommuner og fylkeskommuner og bidrar til at norske erfaringer og interesser kanaliseres inn i det europeiske samarbeidet. Kontorets ansatte bistår KS’ egne fageksperter i deres arbeid i arbeidsgrupper mm. i EU-sammenheng. Brusselkontoret følger spesielt med på saker under KS' satsningsområder i samarbeid med fagavdelingene. I tillegg følges i viss grad utviklingen i kommunesektoren i andre land. Brusselkontoret har også en representasjons- og påvirkningsrolle i Brussel på vegne av norsk kommunesektor overfor norske aktører.

EU/EØS-saker
KS sitt Brusselkontor følger med på politikkutviklingen i EU. Vi formidler relevant informasjon til våre medlemmer og statlige myndigheter. Vi representerer norsk kommunesektorer på ulike arenaer, og vi påvirker politikkutformingen i EU på vegne av medlemmenes interesser. Påvirkningsarbeidet gjøres spesielt gjennom medlemsskapet i våre to paraplyorganisasjoner CEMR (Council of European Municipalities and Regions) og CEEP, (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services) hvor politikere og fagpersoner fra KS i Oslo og KS Bedrift sitter i komiteer og arbeidsgrupper.

I tillegg driver Brusselkontoret med utstrakt informasjons- og kompetansearbeid. Vi arrangerer møter og seminarer, holder en rekke foredrag i Brussel og Norge, tar imot besøk og deltar i arbeidsgrupper. Kontoret er også medansvarlig for kompetanseprogrammet Kommunesektoren og EU/EØS som arrangeres årlig.

Utvikling av kommunesektoren
Videre følger vi med på større utviklingsprosjekter i Europa og formidle gode eksempler fra kommuner i andre europeiske land som kan være interessant for norsk koommunesektor. Og ikke minst så formidler vi gode norske erfaringer på områder hvor EU kan lære av norsk ekspertise.

Europa med regionale øyne
KS sitt Brusselkontor sitter ikke alene. Sammen med våre søsterorganisasjoner og paraplyorganisasjoner ser vi på EU med lokale og regionale øyne. Svært ofte er interessene til KS' medlemmer de samme som interessene til lokalt og regionalt nivå i andre europeiske land. Derfor har det lokale og regionale Europa samlet seg i ett hus: The European House of Cities, Municipalities and Regions.

KS sitt Brusselkontor ble etablert i 1993. Kontoret er i dag bemannet med en fast stilling og en åremålsstilling.

Hospiteringsordning
I tillegg har kontoret en hospiteringsordning for våre medlemmer eller andre ansatte i KS. Hospiteringsordningen er i utgangspunktet for perioder på 3 mnd. og åpner for at personer i medlemsmassen/KS-systemet kan opparbeide seg betydlig EU/EØS-kompetanse til nytte for det daglige arbeidet hjemme.

Kontakt:
Vi holder til i European House of Municipalities and Regions, (4.etg) like ved Place Luxembourg og Europaparlamentet. Se nærmere beskrivelse under bildet:

Adresse: Square de Meeûs 1 B-1000 Brussel Belgia (dørklokke: #18 +bjellesymbol)
Telefon: +32 (0) 25 50 12 90 Fax: +32 (0) 25 50 12 95

Kart over tilkomst til KS Brussel

Åse Erdal

Åse Erdal

Daglig leder - KS Europakontor Brussel, EU/EØS