- Høstkonferansene er en viktig møteplass for medlemmene, der man både kan gi innspill til KS og få påfyll, sier Geir Runar Johannessen, områdedirektør for regionene i KS.

Diskusjon om de økonomiske rammebetingelsene er en rød tråd i høstkonferansene. Ellers vil det være noe ulikt hva regionene velger å sette på agendaen.

Bærekraft, digitalisering og beredskap

I 2022 vil noen diskutere ungt utenforskap, og hvordan rekruttere unge inn i politikken. Bærekraft, digitalisering og beredskap blir også viktige temaer.

Høstkonferansene er sammen med strategikonferansene på nyåret en viktig arena for å forankre KS' arbeid og politiske ståsteder blant medlemmene. Tittelen på arrangementet kan variere fra fylke til fylke selv om hovedinnholdet er nokså likt.

Høstkonferanser 2022

Vestland: 18. oktober

Viken: 18. – 19. oktober

Rogaland: 19. – 20. oktober

Agder: 20. oktober

Innlandet: 20 – 21. oktober

Vestfold og Telemark: 20. – 21. oktober

Nordland: 25. – 26. oktober

Møre og Romsdal: 25. - 26. oktober

Trøndelag: 26. – 27. oktober

Troms og Finnmark: 26. – 27. oktober