- Høstkonferansene er en viktig møteplass for medlemmene, der man både kan gi innspill til KS og få påfyll, sier Geir Runar Johannessen, områdedirektør for regionene i KS.

Diskusjon om de økonomiske rammebetingelsene er en rød tråd i høstkonferansene. Ellers vil det være noe ulikt hva regionene velger å sette på agendaen.

På høstkonferansen vil også mange aktuelle temaer tas opp, som beredskap, omstilling og kommuneøkonomi. Høstkonferansene er sammen med strategikonferansene på nyåret en viktig arena for å forankre KS' arbeid og politiske ståsteder blant medlemmene. Tittelen på arrangementet kan variere fra fylke til fylke selv om hovedinnholdet er nokså likt.

Høstkonferanser 2024

Her er en oversikt over alle høstkonferansene i regi av KS' regioner. Startskuddet går i KS Innlandet 20. oktober og avsluttes 24. november i Trøndelag. 

Nordland: 15. og 16. oktober