- Høstkonferansene er en viktig møteplass for medlemmene, der man både kan gi innspill til KS og få påfyll, sier Geir Runar Johannessen, områdedirektør for regionene i KS.

Diskusjon om de økonomiske rammebetingelsene er en rød tråd i høstkonferansene. Ellers vil det være noe ulikt hva regionene velger å sette på agendaen.

Konstituering av nye fylkesmøter

2023 er valgår. Derfor legges de fleste av høstkonferansene sammen av konstituering av de nye fylkesmøtene. På høstkonferansen vil også mange aktuelle temaer tas opp, som beredskap, omstilling og 

Høstkonferansene er sammen med strategikonferansene på nyåret en viktig arena for å forankre KS' arbeid og politiske ståsteder blant medlemmene. Tittelen på arrangementet kan variere fra fylke til fylke selv om hovedinnholdet er nokså likt.

Høstkonferanser 2022

Vestland

Viken: 16. - 17. november

Rogaland

Agder

Innlandet: 

Vestfold og Telemark

Nordland

Møre og Romsdal: 

Trøndelag

Troms og Finnmark: 21. - 22. november