Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, understreker at strategikonferansene er en viktig møteplass for å forankre politisk viktige saker for KS.

- Strategikonferansene er en viktig arena for KS, kommuner og fylkeskommuner. Vi er sterkest når vi snakker med en tydelig felles stemme og kommuniserer det samme budskapet, sier Helgesen.

Hver høst sendes det årlige debattheftet ut til alle kommuner og fylkeskommuner som grunnlag for diskusjoner og forberedelse til strategikonferansen.

- Det er av stor betydning at alle kommunestyrer behandler Debatthefte 2024, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig til å gjennomføre lønnsforhandlinger i vår, og i vårt interessepolitisk arbeid på vegne av hele kommunesektoren, sier direktør for regionene i KS, Geir Runar Johannessen.