Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, understreker at strategikonferansene er en viktig møteplass for å forankre politisk viktige saker for KS.

- Strategikonferansene er en viktig arena for KS, kommuner og fylkeskommuner. Vi er sterkest når vi snakker med en tydelig felles stemme og kommuniserer det samme budskapet, sier Helgesen.

Hver høst sendes det årlige debattheftet ut til alle kommuner og fylkeskommuner som grunnlag for diskusjoner og forberedelse til strategikonferansen.

- Det er av stor betydning at alle kommunestyrer behandler Debatthefte 2022, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig til å gjennomføre lønnsforhandlinger i vår, og i vårt interessepolitisk arbeid på vegne av hele kommunesektoren, sier områdedirektør for regionene i KS, Geir Runar Johannessen. 

I heftet for 2023 ønsker KS særlig innspill på to områder:

Samfunnsutfordringene vi står overfor

Debatthefte I for 2023 tar utgangspunkt i det overordnede kapittelet fra dette dokumentet, kalt «Evne og kraft til å bære». Hva skal til for å sikre og styrke lokaldemokratiets evne og kraft til å løse de store bærekraftsutfordringene?

I årets debatthefte løfter KS de store samfunnsutfordringene som vil prege kommunesektoren fremover. Skal vi som samfunn lykkes med å møte disse utfordringene, er det helt nødvendig med en felles virkelighetsforståelse. I heftet ber KS derfor om konkrete innspill på to av virkemidlene for å løse utfordringene, arealpolitikken og arbeidsgiverpolitikken.

Mellomoppgjøret 2023 

Alle kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo, har gitt KS fullmakt til å forhandle tariffavtaler på deres vegne. For å tydeliggjøre hvor viktig det er med medlemsdialog og forankring av våre tariffpolitiske posisjoner, har KS valgt å utarbeide et eget hefte som handler om tariffoppgjøret 2023.

Strategikonferanser 2023

Nordland: 7. februar

Rogaland: 15. februar

Møre og Romsdal: 15. og 16. februar

Trøndelag: 15. og 16. februar

Viken: 15. og 16. februar

Innlandet: 16. og 17. februar 

Vestfold og Telemark: 16. og 17. februar

Troms og Finnmark: 28. februar og 1. mars

Agder: 1. og 2. mars

Vestland: 7. mars

Se også artikkelen Bred demokratisk prosess om KS’ forhandlingsmandat