Den 11. september ble det valgt nye kommunestyrer og fylkesting over hele landet. Disse kommunestyrene skal igjen velge utallige medlemmer til formannskap, utvalg mv. Kommuneloven inneholder mange og detaljerte regler om disse valgene.

Disse reglene er det viktige at kommunene kan for å kunne opprette organer og velge medlemmer på en god og lovlig måte.

KS Advokatene inviterer derfor til webinar, hvor vi forteller deg det du trenger å vite om konstitueringen, og om hvilke regler som gjelder for kommunestyrets og fylkestingets valg til andre organer.

Siden webinaret er i opptak vil det også være god anledning til å ta kontakt med kursholderne i etterkant på e-post med spørsmål og kommentarer.

I webinaret vil du høre om:  

  • Kommunestyrets og fylkestingets konstituerende møte  
  • Hvem er valgbare til formannskap, fylkesutvalg, utvalg mv.  
  • Hvordan man velger medlemmer til disse organene  
  • Kjønnsbalanse  
  • Opprykk, nyvalg, suppleringsvalg 
  • Nye lovendringer  
  • Eksempler og praktiske problemstillinger 

For påmelding, klikk på denne lenken