Forskriften gir midlertidig unntak fra kommuneloven, slik at også møter som må holdes for lukkete dører kan gjennomføres som fjernmøter.

Forskriften er gitt på bakgrunn av den senere tids utvikling av pandemien og regjeringens kontaktbegrensende tiltak. I tillegg har departementet mottatt flere henvendelser fra ulike organer, som har etterspurt en slik regel. Med denne forskriften legger departementet til rette for at møter i folkevalgte organer skal kunne gjennomføres på en trygg og smittevernsforsvarlig måte.

Forskriften trer i kraft straks og varer til 1. mai.

Brev til kommuner og fylkeskommuner om midlertidig forskrift (pdf)