De omforente seriøsitetsbestemmelsene omfatter dels forhold som etter regelverket må kontraktreguleres, og dels bestemmelser som anbefales brukt. Bestemmelsene stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår, HMS-kort, krav om faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører mv. Bestemmelsene sikrer også adgang til kontroll og revisjon av at kravene etterleves.

De omforente seriøsitetsbestemmelsene ble utarbeidet i november 2015.  Seriøsitetsbestemmelsene ble deretter revidert i juni 2018, på bakgrunn av endringer i regelverk, herunder anskaffelsesforskriften. Denne oppdaterte versjonen av desember 2020, inneholder kun mindre tekniske justeringer.