KS Advokatenes virksomhet dekker våre medlemmer som er alle kommuner og fylkeskommuner. I et normalår besøker vi store deler av landet i forbindelse med et vidt spekter av advokatoppdrag og andre oppgaver.

 

Vil du søke på en av stillingene? Her finner du hele utlysingsteksten.

 

- Som organisasjonsadvokater påtar vi oss oppdrag personlig. Advokatenes kjennskap til Kommune-Norge har betydning for det særskilte tillitsforholdet mellom oss og våre medlemmer som klienter, uttaler juridisk direktør Tor Allstrin i KS.

 

Han påpeker at fast tilstedeværelse av KS Advokatene andre steder enn i Oslo supplerer de viktige erfaringene advokatene får ved reisevirksomhet og på annen måte.

 

- Innblikket i kommunehverdagen i vest blir nå enda bedre, fortsetter Allstrin. Vi vil la Heimevernet eie mottoet «Overalt – Alltid», men med utvidelsen i Bergen er det blitt ganske treffende for vår virksomhet.

 

Advokatene i vest skal også bistå resten av landet, men vil ha sitt hovedsete i Bergen. Geir Runar Johannessen er direktør for regionene i KS. Han er trygg på at medlemmene i region vest vil sette pris på nærhet til KS Advokatene.

 

- I både sør og nord har vi merket fordelene ved at advokatene jobber tett på KS’ regionapparat og nærmere medlemmene, sier Johannessen. Advokatene styrker både kompetansen og arbeidsmiljøet i de regionene de blir en fysisk del av.

 

KS etablerte fast juridisk tilstedeværelse i Kristiansand for 13 år siden. For tre år siden ble virksomheten utvidet til kontoret i Tromsø.

 

- Den gode erfaringen gjorde det naturlig for oss å legge til rette for etablering også i region vest med mange innbyggere og både store og små kommuner, sier Johannessen.

 

Med økende etterspørsel etter juridiske tjenester, er utvidelsen et ledd i en mer overordnet strategi for å sikre både KS og kommunene god rettslig bistand også fremover. Regiondirektør Helene Arholm i KS Vest-Norge ønsker juristene velkommen, og tror tiltaket medfører at KS’ juridiske tjenester tilpasses ytterligere til kommunenes behov.

 

- Advokatene vil være et godt bidrag til å komplettere fagkompetansen ved kontoret i Bergen. Vi kan lokke med hyggelig arbeidsmiljø og spennende og varierte oppgavene. Dessuten er jo Bergen en by med et solid juristmiljø som advokatene både kan ta del i og eventuelt rekrutteres fra. Vi har tro på at dette blir et godt sted å drive advokatvirksomhet, sier Arholm.