Kurset har vært så populært at det har vært rene «Birkentilstander» og lange ventelister hvert eneste år. Siden oppstarten har over 600 deltakere, fra rådmenn til vaktmestere, blitt sertifisert. Felles for dem alle har vært ønske og behov for å få økt kunnskap om det innkjøpsfaglige såvel som anskaffelsesregelverket.

Sertifiseringskurset er viktig for KS Advokatene. Det har blitt en «institusjon» for kommuner, fylkeskommuner, kommunale innkjøpssamarbeid og selskaper. Grunnlaget for dette er faglig flinke advokater med forståelse for kommunesektorens behov. Tilbakemeldingene på kurset er at advokatene formidler komplisert jus og anskaffelsesfag på en forståelig måte som er relevant for den praktiske arbeidshverdagen i Kommune-Norge.

- Vi er så heldige at vi har et meget godt team med medarbeidere som har særlig gode kommunikasjonsegenskaper. I tillegg har de praktisk erfaring. Jeg vil fremheve det gode samarbeidet med KS Innkjøpsforum (KSI) som er kommunesektorens eget fagforum på området, sier Tor Allstrin, direktør for KS Advokatene.

Viktig kurs

Kurset har vært et viktig bidrag i å heve kompetansen om offentlige anskaffelser i kommunal sektor. Kurset arrangeres hver vår og er på totalt syv dager fordelt over tre samlinger. Kurset gir deltakerne opplæring i de tre fasene i en anskaffelsesprosess; forberedelsen, gjennomføringen og kontraktsoppfølgingen.

Kursene har fra 40-60 deltakere. KS Advokatene har ikke ønsket større grupper på tross av den store etterspørselen. Denne gruppestørrelsen har vist seg best for å fremme toveiskommunikasjon og gode diskusjoner. Kursene er lagt opp med forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver.

- Nettverksbygging er et sentralt formål med kurset. Mange som jobber med innkjøp sitter alene på anskaffelsesfunksjonen i kommunen. Å bli kjent med andre i samme situasjon er nyttig for å kunne dele kunnskap og erfaring, forteller en av kursholderne, advokat Kristine Røed Brun.

Fornøyde deltakere

Kursholderne får svært gode evalueringer av deltakerne på sertifiseringskursene. 82 prosent av deltakerne har gitt kurset 5 eller bedre i totalscore på en skala fra 1-6. Kursdeltakerne skriver også ofte egne kommentarer på evalueringsskjemaet. «Utrolig lærerikt faglig samt god nettverksbygging. Flott å kunne diskutere både med kollegaer på tvers samt med advokatene. Veldig bra.»  «Meget bra kurs, dyktige og engasjerte forelesere.» Dette er noen av de mange kommentarene.

Allstrin er tydelig stolt over sertifiseringsteamet:

- Når de fleste kommuner, fylkeskommuner og innkjøpssamarbeid har vært representert, og de utrykker at de har lært mye på kursene, kan vi være stolte, sier han.

Veien videre

Anskaffelsesområdet er i kontinuerlig utvikling. I løpet av de siste 10 årene har særlig oppmerksomheten rundt å bruke offentlige anskaffelser som et virkemiddel for å fremme andre samfunnshensyn økt betraktelig. Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder årlig. Mange ønsker å bruke denne «innkjøpsmakten» til for eksempel å fremme miljø, innovasjon, etisk handel, bekjempe arbeidskriminalitet, etc. For innkjøperne kan det imidlertid være en krevende øvelse å skulle møte krav og forventninger om å ta samfunnshensyn samtidig som man skal sikre effektiv bruk av kommunens begrensede ressurser.

- Siden samfunnshensyn har fått så stor plass i regelverket, har vi også måttet gi det større plass på sertifiseringskurset. Men det andre blir jo ikke mindre viktig av den grunn, så det blir en balansekunst å få plass til alt stoffet, sier Røed Brun. Vi vurderer derfor å utvide kurset med én dag til neste år.

Neste års kurs går av stabelen våren 2020. Påmeldingen har ikke åpnet, men det er mulig å sette seg på liste allerede nå slik at man blir kontaktet når påmeldingen åpner.