Veilederen er utarbeidet for å gi praktisk bistand til konkrete spørsmål. I tillegg til å gi generell veiledning på områdene, har veilederen egne kapitler om utvalgte problemstillinger knyttet til en rekke kommunale tjenester:

  • Barnehager
  • Skoler
  • Helse- og omsorgstjenesten
  • Dyrehelsepersonell
  • Familievernkontorer
  • Barnevernet
  • Krisesentre
  • Arbeids- og velferdsforvaltningen

Veilederen på regjeringen.no