KS Advokatene dekker alle kommuner og fylkeskommuner, og besøker i et normalår store deler av landet i forbindelse med et vidt spekter av oppdrag og oppgaver.

 

- Som organisasjonsadvokater påtar vi oss oppdrag personlig. Advokatenes kjennskap til Kommune-Norge har betydning for det særskilte tillitsforholdet mellom oss og våre medlemmer som klienter, uttaler juridisk direktør Tor Allstrin i KS. Fast tilstedeværelse av KS Advokatene andre steder enn Oslo supplerer de viktige erfaringene vi får ved reisevirksomhet og på annen måte.

 

Det er 13 år siden KS etablerte fast juridisk tilstedeværelse ved Agder-kontoret.

 

- Da KS valgte å ha noen advokater i Kristiansand, var det i tro på at det ville være fordeler med å jobbe tett på organisasjonens regionsapparat og nærmere noen av medlemmene, sier Allstrin. Vi håper også at medlemmene i nord vil sette pris på nærhet til KS Advokatene, slik dette har slått til i Agder.

 

Det er økende etterspørsel etter juridiske tjenester, og utvidelsen i nord er et ledd i en langsiktig strategi for å sikre KS og kommunene tilstrekkelig rettslig bistand også fremover. Regiondirektør Tom Mikalsen i KS Nord-Norge ønsker jurister velkommen, og tror tiltaket medfører at KS juridiske tjenester tilpasses ytterligere til kommunenes behov.

 

- Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø, og advokatenes arbeidsoppgaver blir minst like spennende ved å jobbe fra et regionskontor, sier han. Det samlede fagmiljøet vårt blir jo også styrket ved å jobbe side om side med advokatene.

 

Det tas sikte på å tilsette to advokater i Tromsø i løpet av 2021, og advokatene skal også bistå resten av landet.

 

- Kommunene i regionen vår betjenes godt også ved at advokatene reiser ut fra Oslo, fortsetter han. Samtidig er dette en stor region, og vi er godt kjent med hvilken betydning det har for kommunene at KS har mye kompetanse ute i regionene. Jeg tror medlemmene vil merke seg at KS har advokater som også i hverdagen kjenner den nordlige landsdelen.

 

Se stillingsannonsen fra KS Advokatene