Nærings- og fiskeridepartementet justerer opp samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser. Dette er en praktisk justering med mål om et oversiktlig system der aktørene har så få terskelverdier som mulig å forholde seg til.

De viktigste endringene:

  • EØS terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter justeres opp til kr 51 millioner.
  • EØS terskelverdien for vare- og tjenestekjøp for andre enn statlige myndigheter i klassisk sektor justeres opp til kr 2 millioner.

EØS terskelverdien for vare- og tjenestekjøp for statlige myndigheter i klassisk sektor justeres opp til kr 1,3 millioner. Den nasjonale terskelverdien justeres tilsvarende opp til kr 1,3 millioner slik at det fortsatt bare gjelder en terskelverdi for statlige myndighet ved kjøp av varer og tjenester.

Vi vil også minne om at alle grenser i andre forskrifter som er basert på terskelverdiene blir justert tilsvarende.

Videre lesning: