Innlegg Gardermoen 25. januar 2017 av advokat Cecilie R. Sæther

Lenkeblokk Icon Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing