Vilkårene for rett til større fast stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Følgende vilkår må være oppfylt for at en arbeidstaker skal ha rett til større fast stilling etter bestemmelsen:

1) Den som krever større fast stilling må inneha en fast deltidsstilling.
2) Beregningsperioden er på 12 måneder fra det tidspunkt arbeidstaker fremmer sitt krav.
3) Det må foreligge arbeid utover avtalt arbeidstid.
4) Arbeidet utover avtalt arbeidstid må ha vært jevnlig.
5) Arbeidsgiver kan ikke dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

I dette dokumentet finner du KS Advokatenes vurdering av de enkelte punktene over (pdf).