Rapporten er ment å gi et innblikk i KS Advokatenes arbeid. Målgruppen er blant annet KS’ medlemmer, statlig forvaltning, øvrige aktører i rettspleien og andre som kan ha nytte av å gjøre seg kjent med hvilken juridisk kompetanse og kapasitet som finnes i KS.

Lenkeblokk Icon Last ned KS Advokatenes årsrapport 2020 (pdf)