Her finner du praktisk informasjon, program og påmelding

Personvern kan være et krevende område, og for kommuner og fylker er det viktig å ha god kunnskap om gjeldende regler og praksis. KS Advokatenes årlige personvernkurs gir deg den oppdateringen du trenger for å håndtere personvernspørsmål i din arbeidshverdag, og for å unngå at for strenge tolkninger av personvernregler innsnevrer handlingsrommet.

På kurset får du:

  • Gjennomgang av nyheter og endringer innen personvern
  • Praktiske råd og tips for håndtering av personvernspørsmål
  • Mulighet til å stille spørsmål til erfarne advokater

Kurset er rettet mot alle kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som kommer i berøring med personvernspørsmål. Dette gjelder ledere, personalledere- og rådgivere, personvernombud, juridiske rådgivere, saksbehandlere, arkivarer og andre.

Årets kurs er særlig rettet mot følgende temaer:

Behandlingsgrunnlag i kommunal sektor

Her får du en grundig gjennomgang av de ulike behandlingsgrunnlagene som kan brukes i kommunal sektor, og hvordan du kan velge riktig behandlingsgrunnlag for din virksomhet.

Forholdet mellom offentleglova og personvernregelverket

I denne modulen ser vi nærmere på hvordan offentleglova og personvernregelverket samhandler, og hvordan du kan håndtere innsynskrav på en korrekt måte.

Lagringsbegrensning, sletting og arkiveringsplikt

Her får du praktiske råd og tips for hvordan du kan håndtere sletting av personopplysninger på en korrekt måte, og hvordan du kan sikre at du følger gjeldende arkiveringsplikt.

Konsekvenser av brudd på personvernregelverket

I denne modulen ser vi nærmere på hvilke konsekvenser et brudd på personvernregelverket kan få for din virksomhet, og hvordan du kan unngå brudd.

Vi ønsker deg velkommen til årets kurs!