Begivenheten fant sted på historiske Skeppsholmen i Stockholm, der jurister fra både Danmark og Finland var til stede i tillegg til KS Advokatene og kollegaer fra vertslandet Sverige.

Tema var blant annet kommunereformer, GDPR og andre relevante juridiske spørsmål som berører alle de nordiske landene.

Juristmøtene gir en unik anledning til å utveksle erfaringer og drøfte problemstillinger, regelverk og utfordringer som er felles for kommunene i Norden. Samlingen er også et sosialt arrangement som danner et godt grunnlag for landegrenseoverskridende nettverksbygging som juristene også har nytte av i perioden mellom de årlige juristmøtene.