KS Advokatene representerer 61 kommuner i det pågående barnehagesøksmålet der tre private barnehagekjeder saksøkte en rekke kommuner. Søksmålene er knyttet til reglene om offentlige tilskudd til private barnehager, og det er reist særlig spørsmål om regelverket er gyldig. Mange av de saksøkte kommunene har valgt å la advokatene i KS bistå seg i søksmålene. Deler av arbeidet med de forskjellige sakene kan dermed koordineres der det er riktig og hensiktsmessig.

Advokat Øyvind Renslo leder teamet sammen med advokat Anette Olsen. Renslo leder til daglig faggruppen for kommunal- og forvaltningsrett i KS Advokatene.

I søksmålet for Oslo tingrett er også staten saksøkt sammen med blant andre Oslo kommune.