Høyesterett har konkludert med at eiendomsretten ikke gir adgang til det, men det kreves et eget lovgrunnlag.

KS er skuffet over resultatet. Høyesteretts avgjørelse vil begrense kommunens adgang til å bruke eiendomsretten til å fremme samfunnsutvikling, hvor folkevalgte i kommunen anser at slike beføyelser er til innbyggernes beste. Resultatet er også problematisk som følge av den rollen som kommunen etter ny kommunelov er gitt til å drive samfunnsutvikling.

KS vil på bakgrunn av resultatet i Høyesterett vurdere å ta et initiativ for å få endret kommuneloven, slik at kommunene skal kunne utøve den samfunnsrollen som KS har oppfattet er Stortingets ønske.

Lenkeblokk Icon Høyesterett om kommunens eiendomsrett (pdf)

KS trådte inn som partshjelper for Trondheim kommune i saken.