Delta flere sammen

Dette kurset passer best for deg som har kjennskap både til forvaltningsrett og kommunal sektor samt ønsker å utvikle dette. Vi anbefaler at flere fra samme kommune deltar for økt læringsutbytte.

Formålet med kurset er å styrke kompetansen i saksbehandling og ledelse og øke bevisstheten om de juridiske rammer og handlingsrommet innenfor kommunal virksomhet.   

Kurset vil blant annet fokusere på Forvaltningsloven, som regulerer saksbehandlingen og beslutningene som tas av kommunale forvaltningsorganer.

Kurset vil også dekke emner som Offentlighetsloven, personvernregler, og kompetansekravene som følger den nye kommuneloven. Det vil også se på utviklingen innenfor rettspraksis og problemstillinger som er relevante for alle områder og sektorer i kommuner og fylkeskommuner.

Dette kurset er spesielt egnet for deltakere som allerede har noe kjennskap til forvaltningsrett og kommunal sektor og som ønsker å utvide sin kompetanse på dette området. For å maksimere læringsutbyttet, oppfordres deltakere fra samme kommune til å melde seg på, selv om registrering må gjøres individuelt. Deltakerne vil motta all nødvendig informasjon før, under og etter kurset for å sikre en effektiv og givende opplevelse.

De siste årene har kursene blitt holdt digitalt, og deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger om dette formatet. Årets kurs gir imidlertid også muligheten for fysisk deltakelse, men antall plasser er begrenset for å opprettholde et intimt læringsmiljø. Interaktivitet vil også bli oppmuntret med utvalgte deltakere som vil kunne delta i diskusjoner under kurset.

Se fullstendig informasjon og meld deg på her