Veiledningen retter seg i hovedsak mot allerede inngåtte kontrakter og hvilket handlingsrom oppdragsgivere har for å foreta endringer.

Veilederen beskriver også kort hvilke grep oppdragsgivere kan ta i kommende konkurranser slik at kontraktene bedre kan møte et urolig marked. Denne veilederen vil bli supplert med eksempler på blant annet prisreguleringsklausuler som kan være hensiktsmessig å benytte.

Lenkeblokk Icon Her finner du oppdatert veiledning og annet anskaffelsesfaglig stoff. Lenkeblokk Icon Se også brev fra næringsministeren til samtlige offentlige oppdragsgivere med oppfordring om å opprettholde balanserte kontraktsvilkår (pdf).