Hauglands kronikk "Vi kan ikke leve av å ta vare på hverandre" ble publisert i Dagens Næringsliv 16. jannuar. Eikas innlegg ble publisert 20. januar.

Torbjørn Eika forklarer sitt standpunkt slik:

Inntektsnivået og sammensetningen av etterspørselen påvirker importbehov og dermed «nødvendig» eksport. En aldrende befolkning vil trolig vri privat og offentlig etterspørsel i retning av lite importtunge tjenester.

Her er fire andre grunner til ikke å la handelsunderskuddet utenom olje forstyrre nattesøvnen:

  1. Oljefondet kan bidra til å finansiere import i all fremtid. Forventet realavkastning i 2020 tilsvarer trolig nærmere 90 prosent av fjorårets handelsunderskudd. 
  2. Statens oljeinntekter vil bidra til at oljefondet kan finansiere en stadig større import, selv om inntektene etterhvert skrumper inn.
  3. Oljevirksomheten generer selv, direkte og indirekte, en betydelig import. Kanskje nærmere 100 mrd. kroner i 2019 og tilsvarende nær 30 prosent av underskuddet i handelsbalansen.
  4. Ikke «alle» dyktige folk i oljå vil transformeres til omsorgsarbeidere. Mange vil helt sikkert gi store bidrag i andre konkurranseutsatte næringer.   

Vi kan ikke leve av å ta vare på hverandre, men vil dø av at det ikke blir gjort. Å skaffe tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft til offentlig sektors mange viktige oppgaver, kan fremstå som en minst like viktig utfordring som å forsterke konkurranseutsatt virksomheter utenom olje.