Dette innlegget av KS' styreleder Gunn Marit Helgesen ble publisert i Kommunal Rapport (nett og papir) torsdag 1. juni.

I Kommunal Rapport 25. mai skriver ordfører René Rafshol i Råde at KS ikke har gjort nok for å støtte Ukraina.

Jeg kan godt forstå følelsen av at vi ikke gjør nok for Ukraina. Situasjonen er fortvilende etter 15 lange måneder med krig. Da krigen brøt ut, hadde jeg nylig besøkt Kyiv for å lage en rapport om utviklingen av lokaldemokratiet i landet. Som styreleder i KS og president i kommuneorganisasjonen CEMR har det vært gledelig å se at lokaldemokratiet har styrket seg de siste ti årene. Det er derfor usigelig trist å se krigens ødeleggelser.  

Ukraina kjemper én kamp på slagmarken og én for å forsvare sine demokratiske fremskritt siden uavhengigheten i 1991. I den siste kan KS spille en nøkkelrolle. I over ti år har vi samarbeidet med vår ukrainske søsterorganisasjon AUC (Association of Ukrainian Cities) og forskningsinstituttet NIBR om å støtte opp om desentraliseringsreformen i landet. Det har vi blant annet gjort gjennom effektiviseringsnettverk, lokaldemokratiundersøkelse og folkevalgtprogram.

Ett resultat er at innbyggernes tillit til lokale myndigheter er langt større enn tilliten til nasjonale politikere. Det har vært viktig under krigen, siden mange ordførere har vært nødt til å ta raske beslutninger uten å måtte vente på instrukser fra Kyiv. Lokale myndigheter sørger for tilgang til utdanning og helsetjenester, de sikrer strømforsyningen etter rakettangrep og tar imot internt fordrevne.  

Støtte til å bygge demokrati og bekjempe korrupsjon var også ordfører Oleksandr Tretyak i Rivne kommune opptatt av da jeg møtte ham på KS’ Kommunalpolitisk toppmøte i mars. Her løftet vi Ukraina og kommunesamarbeid høyt på dagsordenen. For snart et år siden oppfordret landsstyret i KS norske kommuner til å inngå samarbeid med ukrainske kommuner, og ba regjeringen legge til rette for det. Siden har vi utviklet et konsept for samarbeid i tett dialog med AUC.  

Dessverre vil vårt bidrag aldri være nok. Ukraina trenger også våpen til å forsvare seg og humanitær og økonomisk støtte. I fjor vedtok KS’ hovedstyre å gi mer enn en million kroner til vår ukrainske søsterorganisasjon og humanitært arbeid i landet. Vi støtter også helhjertet regjeringens Ukraina-pakke som gir landet 75 milliarder kroner over fem år.

Per i dag finnes det ikke muligheter for ekstern finansiering av kommunesektoren i Ukraina. KS har gitt innspill til nasjonale myndigheter om at Nansenprogrammet bør legge til rette for også å finansiere kommunesamarbeid. Våre innspill er beklageligvis fremdeles ikke imøtekommet.

Å ta imot og bosette ukrainske flyktninger er også viktig. Her har norske kommuner gjort en formidabel innsats. KS har jobbet aktivt overfor regjeringen for å få på plass et mer fleksibelt regelverk, sikre god informasjon og sørge for at kommuner får dekket sine utgifter.

Det kan ikke være noe fritt Europa uten et fritt Ukraina. KS står ved Ukraina, og vi vil fortsette arbeidet med utvikling og demokrati i landet.