Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv torsdag 9. juni og er signert arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø. 

Lenkeblokk Icon Les innlegget i DN 9. juni her

Mange – altfor mange - står utenfor arbeidslivet. Samtidig trenger kommunal sektor arbeidskraft. Løsningen synes enkel – for hvis de som står utenfor kobles til arbeidskraftsbehovet, så har vi ikke lenger et problem i arbeidsmarkedet. I praksis er det selvsagt ikke så enkelt. Men det finnes muligheter, og vi må skape flere. 

Offentlig sektor må ha kvalifiserte medarbeidere

Derfor mener KS det er et saklig unntak fra kvalifikasjonsprinsippet å kunne øremerke noen stillinger som lyses ut kun til personer som har redusert funksjonsevne, eller som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

Kvalifikasjonskravene skal være de samme som til en ordinær utlysning. Antallet stillinger må være rimelig sett opp mot det totale antallet ledige stillinger. Denne forståelsen av kvalifikasjonsprinsippet vil ikke løse alt, men det er en god start. KS er gjerne med på å jakte på flere løsninger. Staten har for eksempel gjennom sitt traineeprogram mulighet for å direkte ansette traineene etter perioden. Den muligheten har ikke kommunal sektor. 

Bedre bruk av kompetanse

For det andre handler det om lovpålagt kompetanse – ikke bare profesjonskamp som Hoemsnes skriver i sin kommentar. Det handler for eksempel om at en sykepleier må ha sykepleierutdanning for å kunne utføre jobben sin. Brorparten av jobbene i kommunal sektor handler om å jobbe med mennesker. Da må du i tillegg til kompetansekrav og egnethet beherske norsk. Hoemsnes har et godt poeng i at vi må se på oppgavedeling og bedre bruk av kompetanse fordi dette kan bidra til å løse arbeidskraftsbehov, og samtidig skape flere jobber uten lovpålagt kompetansekrav. Disse mulighetene jakter kommunene på gjennom blant annet Tørn-prosjektet som KS driver på oppdrag fra Helsedirektoratet.  

Samarbeid og felles forståelse

For det tredje handler det om samarbeid. For å få til god inkluderende rekruttering, må arbeidsgivere, tillitsvalgte, NAV og utdanningssystemet samarbeide godt. KS har gode eksempler gjennom blant annet Inn i jobb-prosjektet som er et samarbeidsprosjekt for å få unge som står utenfor inn i jobb i kommunene. Erfaringer fra prosjektet viser at felles forståelse og kjennskap til de unge som står utenfor i den enkelte kommune og samarbeid mellom kommunen som arbeidsplass, fylkeskommunen og NAV er svært viktig for å lykkes. Kjenner man til hverandre, finner man også gode og fleksible løsninger. Vi finner også ut hvor systemet butter, og hvor handlingsrommet bør utfordres.   

Gode tjenester og inkludering i arbeidslivet må kombineres

Hoemsnes konkluderer med at kommunens oppgave er både å være gode tjenesteprodusenter og å inkludere flere til arbeid. Kommunenes hovedoppgave er å sikre gode tjenester til innbyggerne våre, å være gode lokalsamfunn og å ta vare på sine. Kommunene har også et stort arbeidskraftsbehov. Så ja – kommunene ønsker både å produsere gode tjenester og inkludere flere i arbeid. Det er ikke ett enkelt svar som løser dette. Svarene ligger i rammene for ansettelser i offentlig sektor, kvalifisering og godt samarbeid.