Denne kommentaren sto på trykk i Nationen 17. oktober 2017.

Den europeiske uken for regioner, byer og kommuner samler tusenvis fra nord og sør, øst og vest. Politikere og ansette fra det lokale og regionale Europa går inn og ut på møter, seminarer, workshops og mottakelser og lar seg inspirere og frustrere, motivere, opplyse og informere. Det er 15. år på rad lokal- og regionaldemokratiets fortropper inntar et høstvakkert Brussel.

For hvert år finner stadig flere norske kommuner og fylkeskommuner veien til Brussel andre uken i oktober. Ordfører Nils A. Røhne i Stange kommune i Hedmark er én. Han er en erfaren deltaker som synes det er spennende å se hva som rører seg rundt i Europa og lære av andres erfaringer.Røhne plukker ut programpunkter og deltar i seminarer som er relevante for den hverdagen han står i som ordfører. I år var sirkulær økonomi, eller kretsløpsøkonomi, et slikt tema. Det går rett inn i det arbeidet Stange holder på med hjemme. Ungdomsarbeidsledighet og samarbeid med frivillige organisasjoner var andre temaer Stangeordføreren engasjerte seg i. Han merket seg også et forslag om å opprette et utvekslingsprogram tilsvarende det Erasmus er for studenter, men for lokalt folkevalgte. Slik utveksling over landegrensene har Røhne tro på.

Norges hovedstad var også aktivt til stede. Byrådsleder Raymond Johansen benyttet anledningen til å fortelle om arbeidet som allerede gjøres og planene Oslo har som Europas miljøhovedstad i 2019. Nijmegen i Nederland og Leuven i Belgia viste at også mindre byer kan ha store miljøambisjoner. Sammen med Lisboa, fortalte de fire byenes politiske ledere om ulike strategier og måter å få klimautslippene ned på. Men det er tøff jobbing, var politikerne enige i det. «It’s not a walk in the park» å få samfunnet med på endringer for å få ned utslipp. Én nøkkel er å gjøre som Leuven, å vise fram de konkrete og positive resultatene for hver enkelt samfunnsgruppe, heller enn å snakke om utslippsreduksjon.

Seminaret med den spenstigste tittelen var “Getting Europe back on its feet”. KS-lederen var blant politikere fra flere land som var bedt om synspunkter på det vanskelige temaet. Gunn Marit Helgesen understreket at det er tid for handling. -Det er nok snakk og vi vet jo egentlig hva som må gjøres, sa hun. Fra sørøst-Europa ble det advart om hvor galt det kan gå når fellesskapet i samfunnet svekkes. Balkan er et avskrekkende eksempel på samfunnsoppløsning som resten av Europa bør ha i mente, ble det påpekt. Innbyggerne må trekkes aktivt inn i styringsdialogen, ikke bare spørres ved valg, påpekte en annen.

Kommune- og regionuken samler folk fra alle deler av Europa og gir innblikk i mange aktuelle tema. Muligheten er stor til å bli kjent med nye personer. Nytt av året er en app der deltakere og innledere kan kontakte hverandre og kommentere og stille spørsmål via smarttelefonen.

Det er spennende å høre om lokale og regionale erfaringer fra andre hjørner av Europa. Kanskje kan gode løsninger overføres til andre land. Mangfoldet gir også et innblikk i stor kompleksitet og man blir litt ydmykhet over utfordringene ulike kommuner, byer og regioner står overfor.