Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, har skrevet lederartikkelen i temaavisen om offentlig sektor, som er bilag til Aftenposten 15. mars. Tirsdag 20. mars arrangeres Kommunalpolitisk toppmøte 2018, med digitalisering som hovedtema.

Mange av oss kjører bil og mange tar fly. Men de aller færreste av oss kan lage en bil eller fly en flyvemaskin. De fleste har det på samme måte med digitalisering: Vi skal først og fremst nyttiggjøre oss teknologien, ikke lage den.

Muligheter
20. og 21. mars arrangerer KS Kommunalpolitisk toppmøte 2018 og Rådmannssamlingen 2018, for politiske og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner. Digitalisering er hovedtema begge dager, likevel er ikke dette «enda en digitaliseringskonferanse». Dette skal først og fremst handle om hvilke muligheter digitaliseringen gir for innbyggere og lokalsamfunn, for velferdstjenester og demokrati. Men også om hvilke farer digitaliseringen kan representere, om vi overlater diskusjonen og utviklingen til teknologer og multinasjonale selskaper.

«Ingen grunn til panikk» er tittelen på årets konferansedager. Vi har ikke en gang lagt inn et ørlite spørsmålstegn bak, vi slår det rett og slett fast. For selv om mange gir inntrykk av det motsatte, er det faktisk ingen grunn til panikk. Det er ikke slik at toget har gått og mange står tilbake på perrongen og drømmer om den gode tida før jernbanen kom og ødela.

Innovative kommuner
Norske kommuner og fylkeskommuner er slett ikke digitale sinker, som noen liker å fremstille dem. Som i andre sektorer kan sikkert betegnelsen passe på noen, men den gir overhodet ikke noe riktig bilde av kommunenes og fylkeskommunenes vilje til og motivasjon for å utvikle tjenester og lokalsamfunn.  

I februar lanserte vi Innovasjonsbarometeret for kommunesektoren, den første systematiske målingen av innovasjonsaktiviteten i sektoren. Barometeret viser at det er høyt trykk på innovasjon i norske kommuner: Tre av fire kommunale virksomheter har innført en eller flere innovasjoner de to siste årene. Virksomhetene og kommunene lærer av hverandre og er gode på å gjenbruke hverandres ideer.

Innovasjonsbarometeret tydeliggjør også et annet viktig trekk: At medarbeiderne spiller en nøkkelrolle når nye løsninger skal realiseres.  88 prosent oppgir at medarbeiderne setter i gang eller fremmer den nyeste innovasjonen. Vi er altså ikke alltid avhengig av eksperter for å lykkes med innovasjon.

Ikke nytt
"Ingen grunn til panikk" uttrykker også et annet viktig poeng: I panikk tar vi forhastede, irrasjonelle og dårlige avgjørelser. Det gir aldri et godt resultat.

Digitalisering endrer måten vi lever på, måten vi jobber på, og hvordan vi forholder oss til myndigheter, offentlig sektor og politiske institusjoner. Men dette er ikke nytt, digitalisering har pågått i flere tiår. Men hastigheten og omfanget øker. Lokale, regionale og nasjonale politikere har ansvar for å sørge for at utviklingen styres i en retning og på en måte som tjener innbyggerne. Det er jeg overbevist om at vi skal klare å håndtere.

Hvis vi ikke får panikk.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS