Publisert i Dagens Næringsliv 30. november 2021.

Et av fire «hovedfunn» er at det vil bli et «dramatisk fall i Norges eksportinntekter» etter hvert som olje- og gasseksporten reduseres. Litt lenger ut i sammendraget påpekes at eksportinntektene fra energivarer vil reduseres med 63 prosent fra 2020 til 2050. Måten dette er presentert på, antyder at forfatterne mener dette er et problem for norsk økonomi.

Det er ingen grunn til å ønske mye eksport for eksportens egen skyld, men for å kunne importere.  Det er etter min oppfatning ingen ting i dag som tyder på langsiktig ubalanse i norsk utenriksøkonomi. Petroleumsinntektene spares i stor grad i oljefondet – og avkastningen fra oljefondet kan være med på å finansiere fremtidig import. Og det er slett ingen grunn til å ønske en spesiell handelsbalanse med energivarer. Hvorfor skulle man nå det?

Lenkeblokk Icon Les mer om rapporten på dnv.no