Ungdommene våre har ikke nødvendigvis brutt med familien sin, men det er kanskje ikke noen som responderer.

Monica Johnsløv Antonsen, Foyer-koordinator

I 2011 varslet både utekontakt, barnevernet og NAV om at det befant seg rundt 20 bostedsløse ungdommer i kommunen. Levekårskomiteen i kommunene var bekymret. Noen av ungdommene hadde brutt med familiene sine og bodde hos hverandre. Andre bodde på hospits eller vanket i miljøer de ikke burde være i.

- Disse ungdommene klarte vi ikke å jobbe godt med. Det var for uoversiktlig og kommunen hadde ikke det rette tiltaket som gav tilstrekkelig oppfølging og mestring, sier fagleder for avd. Bo- og Nærmiljø i Barneverntjenesten, Bodø kommune Janne Joakimsen.

Bodø kommune ved Barnevernet inngikk et samarbeid med Husbanken i 2012. Etter hvert knyttet de seg til andre viktige aktører for en helhetlig tverrfaglig og tverretatlig innsats. Året etter startet ombygging av kontorlokaler til leiligheter. Vinteren 2014 var det mulig å søke på botiltaket Foyer Bodø. I mai samme år flyttet de første ti ungdommene inn i de kommunale leilighetene.

På veien til å bli voksen
Foyer Bodø er et botilbud for ungdom mellom 16 og 23 år i kommunen. Alle ungdommene får leilighet og en fast person å forholde seg til, en koordinator. Foyer i Bodø har hentet inspirasjon fra Aberdeen, som har jobbet med bostedsløse ungdommer i flere tiår. Mottoet deres er «alle ungdommer trenger et hjem, støtte og et springbrett til å leve selvstendig».

- En del av ungdommene har kontakt med både lege, NAV og psykiatri. En viktig del av jobben vår er å koordinere de ulike hjelpeinstansene. Ungdommene vi følger opp vet kanskje ikke hvordan de skal kontakte lege eller vaske leiligheten. De trenger hjelp til å betale regninger og planlegge matlaging. Bare det å åpne posten kan være en stor utfordring, sier Joakimsen.

- Dette er et unikt tilbud andre kommuner kan lære av. Flere bør se til Bodø, sa barne- og familieminister Solveig Horne (Frp) da hun åpnet Foyer Bodø for snart fem år siden. Totalt har 26 ungdommer vært i Foyer siden den gang. Ungdommene får flytte inn i sin egen kommunale leilighet, som ligger i nærheten av Rønvik familiesenter. Utenfor har kunstneren Sturla Hansen dekorert betongveggen med et 32 meter langt kunstverk i glade farger. I en av leilighetene ligger det papir og tegnesaker fremme. Et maleri av en tiger står lent inn mot veggen.

- De fleste av de første ungdommene som flyttet inn i 2014 har flyttet ut og nye har flyttet inn. Tre av ungdommene har bodd i tre år. En har flyttet sørover sammen med kjæresten sin. En har søkt seg videre i ny kommunal bolig. En har fått unna gjeld og har fått mulighet til å kjøpe egen leilighet. Noen har gjennomført videregående mens andre er på tur ut i jobb, sier Joakimsen.

Å glede seg sammen 
Monica Johnsløv Antonsen er Foyer-koordinator og har vært med fra starten. Selv om ungdommene har ulik bakgrunn og er forskjellige, er det noe som forener dem, mener hun.

- Generelt kan vi si at ungdommene er mest opptatt av forutsigbarhet. De trenger en trygg voksen som de tørr å prate med. Det er like viktig at det er en de kan fortelle de morsomme og de gode tingene til som det som er vondt og vanskelig. De setter pris på at det er noen der som kan glede seg sammen med dem, sier Antonsen.

I sommer fikk hun en sms av en av ungdommene hun følger opp med et bilde av et fat med muffins, som jenta hadde bakt selv.

- Det er jo veldig hyggelig, men det er jo sårt også at det er meg som koordinator som får det bilde. For det skulle jo vært til noen andre. Det skulle vært en mamma som fikk det. Ungdommene våre har ikke nødvendigvis brutt med familien sin, men det er kanskje ikke noen som responderer, sier Antonsen.

Mange av ungdommene har hatt en tøff oppvekst. De er ensomme. De har hatt ulike roller i familien, noen har vært forsørger og har vært den som har gitt omsorg. Ungdommene strever ofte med å uttrykke følelser og er engstelige for å bli sett ned på.

- De trenger å føle at de har tillit til deg som voksen, men det kan ta mange år å bygge opp tillit. Relasjonsarbeid er langsomt arbeid, sier Antonsen.

Foyer og DUE

 

  • Avdelingen Bo- og Nærmiljø i Bodø kommune består av Foyer og DUE. 
  • DUE er et godt utprøvd barnevernstiltak for utsatte ungdom i alderen 16 til 23 år som bor i Bodø og søkes inn primært fra barneverntjenesten i Bodø kommune men også fra andre barneverntjenester dersom ungdommene bor i Bodø. 
  • Foyer Bodø er et botilbud for ungdommer i sårbare overganger. De behøver ikke å være knyttet til barnevernet, det kan søkes inn fra NAV og Flyktningkontor.
  • Tiltaket etablerer et prosjekt rundt den enkelte ungdom. Det legges til rette for at utsatt ungdom skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tilbud om oppfølging i eget nærmiljø.
  • Hver enkelt ungdom får tildelt egen koordinator som har relevant utdanning og erfaring fra arbeid med målgruppen.
  • I tilknytting til Foyer Bodø er det fire korttidsboliger som Barnevern,  NAV, Flyktningkontor og Krisesenter kan søke på for ungdom, voksne eller familier som akutt trenger bolig i en krise og overgang til annen bolig. 


Der ungdommen er
I tillegg til Foyer, tilbyr barnevernet i Bodø også ettervernstiltaket DUE. Det startet opp i 2007 med oppfølging av fem ungdommer. I dag følger tre fulltidsansatte DUE-koordinatorene opp fem ungdommer hver, som bor rundt omkring på det private boligmarkedet i byen. Både Foyer og DUE er frivillige tiltak som kan benyttes som hjelpetiltak eller ettervernstiltak.   

- Vi vil være forsiktige med å påstå at det vi gjør er bedre enn det andre kommuner gjør for sine sårbare ungdommer, men vi ser at både DUE og Foyer fungerer godt for ungdommene i Bodø, sier leder Janne Joakimsen.

- Omsorg kan være ulike ting. For noen er det avgjørende å få bolig, for andre er det viktig å mestre nye oppgaver for å klare seg senere. Vi må være tålmodige og ungdommene må få tillit til å ivareta sine egne liv, sier Joakimsen.

Variabel hverdag 
DUE-koordinator Tina Jensvoll påpeker at mange av ungdommene som kommer til dem har mye bagasje og at de må gå små skritt av gangen.

- For å si at et tiltak skal ha suksess så skal ungdommene ha fast jobb, bolig og livet skal være en dans på roser. Slik er selvsagt ikke virkeligheten. En av våre viktigste oppgave er å kartlegge hvilke behov ungdommen har nå og fremover. Og så må vi sørge for at de som trenger videre bistand etter DUE-tiltaket avsluttes får det sluses videre der de får de rette tiltakene, sier Jensvoll.

Både Jensvoll og Antonsen skryter av jobben sin.

- Hverdagen er sjelden forutsigbar, sier Monica. Vi har i alle fall ikke kjedelige dager. Det eneste som er forutsigbart er at vi ikke vet hvordan arbeidsdagen blir, sier Antonsen.

Foyer Bodø har hatt besøk av flere statsråder og har vært til inspirasjon for liknende tiltak i Mo i Rana som startet opp sin Foyer våren 2017. I 2016 fikk Bodø kommune Nordland fylkesmanns fornyingspris for Foyer Bodø.