Det er vi unge som må leve med konsekvensene av beslutningene som tas i dag, da er det viktig at vi engasjerer oss i saker som opptar oss.

Tora Hodnelang Kildehaug (23)

Valgdeltakelsen er lav for unge voksne. Og det er også en aldersgruppe som er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting. Vi har snakket med noen unge folkevalgte om hvorfor de valgte å engasjere seg i lokalpolitikken, og hvorfor de mener andre unge bør engasjere seg og stemme på valgdagen. 

Først ut er:

Tora Hodneland Kildehaug (23)

  • Bor i Bergen
  • Varamedlem i Bergen bystyre
  • På liste for Høyre til fylkestinget i Vestland

Hva er det som gjorde at du valgte å engasjere deg politisk?

Engasjementet mitt startet i Ungdommens bystyre i Bergen der mange viktige saker for unge i kommunen ble løftet. Etter noen år der var engasjementet blitt enda større og jeg valgte å melde meg inn i Unge Høyre, der jeg fikk være med på å utvikle politikk og bli kjent med medlemmer fra hele landet. Det å få være med å sette viktige saker på dagsordenen for oss unge gjorde at jeg valgte og fortsatt velger å engasjere meg politisk. 

Har du en hjertesak?

En av mine hjertesaker er skole fordi skolen er grunnlaget for hvilke muligheter vi får resten av livet. Elever fortjener å kjenne på mestring og læringsglede og få mer valgfrihet i undervisningen sin - det er tross alt elevene skolen skal være til for! 

Hva er din oppfordring til andre unge som ønsker å engasjere deg?

Hopp i det og prøv deg, man trenger ikke å kunne alt - engasjement er det viktigste! Det er vi unge som må leve med konsekvensene av beslutningene som tas i dag, da er det viktig at vi har en tydelig stemme og engasjerer oss i saker som opptar oss. 

Hva er din oppfordring til unge som er usikre på hva de skal stemme?

Finn ut hvilke saker som er viktige for deg og finn ut hva de ulike partiene mener. Det er sjelden at man er enig i alt et parti mener, men velg deg ut de sakene som er viktigst for deg og hvilket parti dette stemmer best overens med. Å se partilederdebatter og ungdomspartilederdebatter kan også være nyttig for å finne frem til skillelinjene ved de ulike partiene. Uansett hva man velger så vil jeg oppfordre til å stemme på unge kandidater som kan være med på å løfte unge stemmer!