Det kan virke som at politikk på noen områder er litt kjedelig, men sannheten er at absolutt alt som skjer i samfunnet styres og påvirkes av politikk.

Kristin Lode, lokalpolitiker i Stavanger

Valgdeltakelsen er lav for unge voksne. Og det er også en aldersgruppe som er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting. Vi har snakket med noen unge folkevalgte om hvorfor de valgte å engasjere seg i lokalpolitikken, og hvorfor de mener andre unge bør engasjere seg og stemme på valgdagen. 

Kristin Lode (21)

  • Bor på Storhaug i Stavanger
  • Står på liste for FrP til kommunestyre i Stavanger kommune
  • 4. kandidat for Rogaland Fylkesting for FrP
  • Fylkesstyremedlem i Rogaland FrP

Hva er det som gjorde at du valgte å engasjere deg politisk?

Jeg valgte å engasjere meg politisk fordi jeg rett og slett var nysgjerrig på hvordan samfunnet fungerer. Jeg startet å lese mye om ideologi, verdenshistorie og samfunnsøkonomi da jeg gikk på ungdomsskolen og fant til slutt frem til at jeg var veldig enig i Fremskrittspartiet sin politikk. Når jeg meldte meg inn så var det for å ha en plattform til å ytre seg på, men også for å være med på utviklingen av politikken vår. Skal man være med på påvirke samfunnet, så er det å melde seg inn i et politisk parti startpunktet.

Har du en hjertesak?

Mine hjertesaker når det gjelder valget i Stavanger kommune er å utvikle det psykiske helsetilbudet med fokus på forebygging, styrke eldreomsorgen, fjerne eiendomsskatten og utvikle Stavanger som studentby.

Når det gjelder valget i Rogaland fylkeskommune er jeg opptatt av at vi må skape en videregående skole hvor man har flere valgmuligheter og mer undervisning som er tilpasset den enkelte elev. Det er viktig at vi sørger for alle yrkesfagelever får læreplass. Ikke minst er jeg opptattt av at vi gjør det lettere komme seg rundt i Rogaland, enten det er med kollektivtransport eller bil.

Hva er din oppfordring til andre unge som ønsker å engasjere deg?

Min oppfordring til unge som ønsker å engasjere seg er å bare hoppe i det! Det kan virke som at politikk på noen områder er litt kjedelig, og noen synes kanskje det er unødvendig å være med på, men sannheten er at absolutt alt som skjer i samfunnet styres og påvirkes av politikk. Politikken trenger absolutt flere unge mennesker. 

Hva er din oppfordring til unge som er usikre på hva de skal stemme?

Til deg som er usikker på hva du skal stemme på så anbefaler jeg deg å finne to til tre tema som er mest viktig for deg. Det er veldig mange tema og et stort landskap å manøvrere seg i, derfor kan det være lettere å korte listen ned til det du bryr deg mest om. Les gjerne noen av lokalvalgprogrammene og ta et par valgomater. Og om du skulle gå forbi en stand til et parti du kunne vært interessert i å stemme på, still oss gjerne spørsmål!