Vi ønsket å gi ungdommene noe de selv ville ha, i det formatet de foretrakk.

Siri Hansen

En ny undersøkelse viser at medlemmer av ungdomsråd opplever at de har større innflytelse enn medlemmer av andre lovpålagte råd. Likevel er det varierende erfaringer med ungdomsråd på tvers av landet. I samarbeid med Hyper har KS nå utviklet E-ung, et nytt digitalt verktøy for ungdomsråd. Vi har tatt en prat med Siri Hansen, som er leder for KS Ung.

Lenkeblokk Icon Besøk E-Ung her

- E-ung er et digitalt opplæringsverktøy, som skal være til hjelp for praktisk gjennomføring av ungdomsråd. Her finner du alt fra lover og regler, til konkrete tips til det praktiske arbeidet i ungdomsrådet. Verktøyet skal kunne brukes av medlemmer av ungdomsråd og deres koordinatorer, sier hun.

Fra og med kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble alle kommuner og fylkeskommuner lovpålagt å ha et ungdomsråd, eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

- Det gjør at det er ekstra viktig at det finnes god informasjon tilgjengelig for alle ungdomsråd, sier Hansen.

Både for medlemmer og koordinatorer

Det startet med et ønske fra de som jobber med ungdomsråd selv. De så behovet for et praktisk verktøy tilpasset den unge målgruppen.  

Dette ble utgangspunktet for et FoU-prosjekt i KS med mål om å utvikle et digitalt opplæringsverktøy for medlemmer av ungdomsråd.

- Vi kom i kontakt med ungdommer som ville bidra gjennom KS Ung sin Instagram-profil. Vi ønsket å kartlegge ungdommenes egne behov og tanker rundt ungdomsråd. Et representativt utvalg medlemmer av ungdomsråd fra hele landet har bidratt til utviklingen av E-ung, sier Hansen.

E-ung har to målgrupper; ungdomsråd og koordinatorer. Alle kommuner er pålagt å gi ungdomsråd tilstrekkelig sekretariatshjelp. Sekretariatshjelp er i de fleste kommuner organisert som en fast koordinator for ungdomsrådet.

- Dette er folk som er ansatt i kommunen og som skal legge til rette for at ungdomsrådet får gjort jobben sin best mulig. Vi har egne kapitler i E-ung myntet på koordinatorer som hjelp til deres gjennomføring, sier Hansen.

Verdifulle innspill

KS har under utviklingen fått verdifulle innspill fra ungdomsråd i Rollag, Nordre Follo, Lyngen, Lindesnes, Stjørdal og Ulstein. E-ung er lansert som egen nettside, men er godt tilpasset mobil. E-ung er dynamisk og vil oppdateres fortløpende etter innspill fra brukerne. En del av innholdet til E-ung er hentet fra Bufdirs veileder for ungdomsråd, men forenklet og tilpasset den unge målgruppen både med tanke på form og innhold.

- Vi ønsket å gi ungdommene noe de selv ville ha, i det formatet de foretrakk. Innspillene fra ungdommene var å ha korte tekster og videoer. Vi ga derfor noen medlemmer av ungdomsråd i oppgave å lage korte videosnutter hvor de forteller om ulike temaer i E-ung. Disse er inkludert i verktøyet, sier Hansen.

Vi har fått positive tilbakemeldinger og gode innspill på hvordan E-ung kan være til god hjelp fra ungdomsråd. Vi vil i tiden fremover også kjøre kampanjer for å få unge til å engasjere seg i lokaldemokratiet. Da kan ungdomsråd være et godt utgangspunkt.

Denne saken er skrevet av vår praksisstudent, Malene Eilertsen.