Jeg er fortsatt dypt imponert over måten utfordringene ble løst på.

Ole Magnus Stensrud, kommunedirektør i Østre Toten kommune

Vi har alle lagt et annerledes år bak oss. Noen har fått livet snudd på hodet, andre har endelig funnet roen. Noen har stått midt i krisen, andre har jobbet i kulissene. I Kommunespeilets sommerserie har vi snakket med noen av dem som har opplevd noe helt utenom det vanlige det siste året. Til felles har de et sterkt forhold til sin kommune. 

- Jeg har vært så heldig som har jobbet med noe som betyr så mye for så mange, sier kommunedirektør i Østre Toten kommune, Ole Magnus Stensrud.

Han har jobbet i kommunal sektor siden han var 33 år gammel. Tidligere har han vært rådmann i Skien og Kragerø, samt kommunaldirektør i Ullensaker. Han er utdannet økonom og har en master i endringsledelse.

Det siste året har vært ekstra krevende og annerledes, så han har gledet seg til ferie i Kragerø. Mest av alt å være til sjøs.

- I sommer skal jeg prøve meg på en ny hobby og det er å seile. Jeg har fått tak i en seilbåt, sier han.

En annerledes start

Selv med lang erfaring fra kommunesektoren og tilsvarende jobber, så ble det en annerledes start da Stensrud tok over roret som kommunedirektør i fjor. Koronapandemien satte sine begrensninger på treffpunkter, og da han startet i ny jobb var hele organisasjonen var flyttet over til digitale flater.

- Møter med mennesker er en viktig del av mitt lederskap, så det ble veldig annerledes å begynne i en ny kommune med så lite fysisk kontakt. Hvordan skal man lede en stor virksomhet og skape relasjoner når en stort sett bare møtes digital? Det var veldig rart, sier han.

Men nye digitale løsninger ga også nye muligheter. Å invitere alle ansatte til allmøte har jeg aldri tidligere kunne gjennomføre.

Ole Magnus Stensrud på kontoret i Østre Toten kommune. Foto: Øyvind Skogsli

Hacker-angrepet 9. januar

Da Stensrud hadde begynt å venne seg til den ukjente situasjonen med en pandemi, og gjort seg kjent med organisasjonen, så skjedde det utenkelige. 9. januar ble Østre Toten kommune utsatt for et hacker-angrep. Alle servere var nede og alle dataprogram var borte.

- Jeg fikk beskjed tidlig lørdag morgen. Vi forstod alvoret umiddelbart, men jeg skjønte ikke da hvor lang tid det skulle ta å komme tilbake, og hvor mye det ville kreve av oss, sier han.

Angrepet ble fatalt. Kommunens digitale infrastruktur var borte. Personssensitive data var på avveie. Hackerne publiserte over 1800 dokumenter, flere med personssensitiv informasjon, på det mørke nettet. Konsekvensene ble enorme.  

- Akuttfasen var den mest krevende. Ingen ansatte i kommunen hadde e-post, eller tilgang til nettet, og informasjon i fagsystemene var ikke tilgjengelig, sier Stensrud.

Timebestillinger på helsestasjonen, meldinger til barnevernet, søknader om sosialhjelp og turnusoversikter. Ingenting av dette var tilgjengelig.

- Vi hadde nødløsninger for de kritiske helsetjenestene og dette fungerte. Beboerne på sykehjemmene fikk riktig medisiner og hjemmesykepleien kom til avtalt tid, sier han.

Stensrud måtte bruke mobil og ipad for å kommunisere internt til ansatte og eksternt. All kommunikasjon gikk over mobilt nettverk. Og siden ingen andre kanaler var tilgjengelig, gikk meldingene over sosiale medier og Messenger.

I dag, et halvt år etter angrepet, regner Stensrud at kommunen har fått 90 prosent av systemene tilbake. Ladestasjonene til elektriske bilder i Øste Toten fungerer fremdeles ikke, og flere systemer henger også etter.  

Å løse oppgavene

- I kommunen har vi 400 systemer og interaksjoner, så det er mye som skal henge sammen, sier Stensrud.

Midt i kaoset var det mange ubesvarte spørsmål og stor usikkerhet, men det tok ikke lang tid før de ansatte kommunen fant løsninger.

- Jeg er fortsatt dypt imponert over måten utfordringene ble løst på. Til tross for at kommunen ble satt ut av spill, så har vi levert alle tjenester som en kommune er ansvarlig for, sier Stensrud.

I begynnelsen gikk alt manuelt. Og de ansatte gikk tilbake til å bruke penn og papir.

- Sakene skulle fremdeles mottas og behandles på samme trygge måte, men på papir. Hjemmetjenesten i østre Toten et helt rom fullt av permer, sier Stensrud.

Åpenhet, ærlighet og tilgjengelighet

- Hva er det viktigste du tar med deg?

- Hvilken enorm kraft det er i organisasjonen for å løse oppgavene. Det er noe jeg imponert over. Det er noe vi må lære av, sier Smedsrud.  

Stensrud har også blitt bevisst på hvor viktig kommunikasjon er i en krisesituasjon. Han og ordfører i østre Toten kommune, Bror Helgestad (Sp), var begge opptatt av å være åpne og ærlige om det som hadde skjedd. De har sørget for å være tilgjengelige og bygge tillit.

- I tillegg til informasjon til presse og innbyggere, var det var et stort behov for kommunikasjon internt. Vi hadde kun midlertidige kanaler og det var vanskelig å nå frem. Vi visste heller ikke når systemene kom på plass igjen, sier Stensrud. 

Han tror det var tilfeldig at det var Østre Toten kommune som ble rammet, og at det dreier seg om internasjonal økonomisk kriminalitet. Kriminelle søker over hele verten for å finne muligheter for å hacke seg inn i systemer. Og forretningsideen er å kryptere data og slette backup og kreve løsepenger eller selge informasjon.

- Vi er veldig sårbare digitalt, og vi må lære av dette angrepet. Kommunene har vært veldig opptatt av digitalisering, men kanskje vi ikke har hatt nok oppmerksomhet på trygg digitalisering, sier han.