Når ordførerne gjør en endring i sitt liv og deler sine erfaringer, har det ringvirkninger i samfunnet.

Professor i samfunnsgeografi Karen O´Brian

Jeg har fortsatt stor glede av å brette «skitne» klær og vaske mindre! Egentlig veldig positivt å ha noen mål for seg selv som dette, forteller ordføreren i Asker, Lene Conradi.

– Jeg har klart å være i aktivitet hver dag siden starten. Jeg bruker bussen når jeg kan, og sitter på med andre. Noen tror sikkert at jeg har mistet “lappen”, forteller ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud.

Mange norske kommuner driver offensive klima- og miljøsatsinger. Men hvordan får vi til de store skiftene som må til?

Nå har ordførerne i seks norske kommuner bestemt seg for å "walk the climate talk" – de skal vise at endring er noe som angår oss alle.

Ordførerne i Asker, Røyken, Hurum, Fredrikstad, Sarpsborg og Hurdal er midt oppe i det nå. De har lagt om til en mer miljøvennlig livsstil i 30 dager - og blogger om det. De erfarer at endring ikke alltid er like lett.

– Når ordførerne gjør en endring i sitt liv og deler sine erfaringer, får det ringvirkninger i samfunnet, sier professor i samfunnsgeografi Karen O´Brien.

O´Brien har blant annet bidratt i FNs klimapanel og er blant Norges fremste forskere på klima og bærekraft. Nå veileder hun ordførerne i de seks kommunene.

Hun forteller at eksperimentet som ordførerne deltar i, handler om å reflektere rundt hvordan valgene vi tar påvirker omgivelsene våre, som familien, arbeidsplassen og byen vi bor i.

– Mennesker er nøkkelen i klima- og miljøarbeidet. Vi har ofte større innflytelse på menneskene og systemene rundt oss enn vi selv tror. I dette eksperimentet går klimaendringene fra å være abstrakt og fjerne, til å bli personlige og nære, sier O´Brien.

Fakta om cCHALLENGE

Ordførerne deltar i cCHALLENGE, som er et forskningsbasert verktøy for å inspirere, engasjere og aktivere folk til å bli med i den bærekraftige omstillingen. Bak verktøyet står organisasjonen cCHANGE. Seks kommuner gjennomfører nå cCHALLENGE med ordførerne i spissen.

Seks ordførere tar klima- og bærekraftsutfordringen på alvor og gjør en endring i eget liv i 30 dager. Underveis forteller de omverden hvordan de går og de mottar klima-coatching fra professor Karen O´Brien fra Universitetet i Oslo.


Les ordfører-bloggene deres her: 

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, har gitt seg selv utfordringen å innføre tre kjøttfrie dager i uken, plukke søppel, gå tre turer i uken, og redusere energi og vannforbruk ved å vaske mindre klær. 

Eva Noren Eriksen, ordfører i Røyken kommune, skal plukke søppel en time til dagen.  

Monica Bratlie, ordfører i Hurum kommune, vil redusere matavfallet i familien til et minimum. 

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad, skal sykle til jobb hver dag og ta buss til møter. 

Sindre Martinesen-Evje, ordfører i Sarpsborg, skal la bilen stå til fordel for el-sykkel, buss og tog.

Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal, har bestemt seg for å være fysisk aktiv hver dag og minimalisere bilbruken.