Samskaping skjer når offentlige organisasjoner utvikler og skaper velferdsløsninger sammen med innbyggere. I mai 2023 lanserte fylkesbibliotekene i Viken, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland og Innlandet en digital Startpakke for samskaping.

Her har de samlet metoder og verktøy som de selv har gode erfaringer med fra samskapende prosesser. Metodene er utviklet sammen med folk som har erfaring og engasjement for å skape nye løsninger sammen med innbyggere.

—  Startpakka skal være enkel å ta i bruk av alle som vil arbeide med samskaping, forteller Øystein Stabell, prosjektleder for samskaping i Innlandet fylkesbibliotek.

Startpakke for samskaping er støttet av Nasjonalbiblioteket og kan brukes av alle via bibliotekutvikling.no

Det gode liv i Nesseby

Nesseby kommune med sine rundt 800 innbyggere ønsket mer aktivitet og et bredere tilbud til sine bibliotekbrukere. De ble med på det nasjonale prosjektet som jobbet med biblioteket som samskaper.

- Det føltes veldig kaotisk, men det var en morsom arbeidsmetode, forteller Jørgen Betten, biblioteksjef i Nesseby.

For å engasjere innbyggerne i kommunen ble det avholdt to workshops. Etter den innledende workshopen som var en idèdugnad, satt de med to A4-sider med forslag til ulike arrangementer. Det som startet som tanker hos deltakerne endte opp med Skuddårsbålfestival 2020, med blant annet utekino og hesteridning.

- Siden vi valgte skuddår så tullet vi med at vi trenger ikke å tenke på neste arrangement før om fire år, og kanskje blir det noe av i 2024, sier Betten med et smil om munnen.

Biblioteksjefen har ingen nye samskapingsprosjekter i kikkerten akkurat nå, men prosjektet førte de rette personene sammen. Nesseby har fått en egen forening, ScenEvent Unjárga/Nesseby, som arrangerer konserter.

- En av deltakerne som var med i samskapingen var lydmann, og det var et ønske om å få til flere konserter i Nesseby, forteller han.

Selv om foreningen ikke følger helt metodene til samskaping, er den tydelig inspirert av arbeidsmetoden.

- Vi har en veldig åpen dialog i foreningen. Det er blant annet medlemmene som bestemmer hvilke artister de ønsker skal ha konsert, sier Betten.

Byutvikling i Sandnes

I Sandnes kommune er det større forhold, med rundt 82.000 innbyggere. Ole Rosland i byplanavdelingen har begynt å se nærmere på startpakken i samskaping. Planloven sier at det skal legges til rette for medvirkning, men sier ikke noe om hvordan.

- Startpakken i samskaping er helt genial! Den er oppbygd på en pedagogisk måte med mange metoder som er godt forklart. Den er veldig fin å ha når man skal i gang med en ny prosess, forteller Rosland.

Kommunen arbeider allerede med medvirkning i mange ulike sammenhenger. De har blant annet laget en egen arbeidsgruppe der byplanlegging, samfunnsutvikling, kultur, oppvekst og kommunikasjon jobber med medvirkning på tvers.

Rosland skal i løpet av høsten i gang med et mer omfattende prosjekt blant annet med næringslivet om byutvikling.

- Det er mange feller å gå i når man skal begynne med et slik prosjekt. Derfor er det fint å kunne forholde seg til en startpakke som sier noe om hva som er viktig. Før vi begynner har vi ingen idé om hva som blir utfallet eller løsningen, sier han.

Det blir nok ikke et fullverdig samskapingsprosjekt, men de kommer til å jobbe med elementer av samskaping.

- Så langt har jeg tatt i bruk dreieboka og nettsverkskart, og det har vært til stor hjelp, forklarer Rosland.

I 2022 ble Sandnes kåret til Norges mest attraktive by. Grunnen til at de vant denne kåringen er på grunn av en ny park, der "Ruten" i Sandnes sentrum kom ut i ny drakt.

- For å få til denne parken var det barn og unge sine stemmer som ble hørt. De syntes det var for mye parkeringsplasser, og ønsket seg godt møtested. En by trenger luft, og man trenger at ulike stemmer når fram til politikerne og næringslivet. Jeg har stor tro på dialog, sier Rosland.