Kvinner har for lengst gjort sin inntreden i lokalpolitikken, men vi har fremdeles en vei å gå. Kvinneandelen i norske kommunestyrer og fylkesting er rundt 40 prosent, og andelen kvinnelige ordførere utgjør bare rundt 30 prosent.

Hvordan sørger vi for at kvinner engasjerer seg i lokalpolitikken, og hvordan øker vi kvinneandelen blant norske ordførere? 

Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune

Wold ble historisk da hun ble valgt som ordfører som første kvinne i Rauma kommune. Hun er også den første ordføreren som representerer Sosialistisk Venstreparti (SV) i Møre og Romsdal noensinne. 

- Det viktigste er å være en del av folket, valgt av folket og være et godt ombud for folk i kommunen sin. Jeg tror det trengs en bevisstgjøring rundt at man ikke trenger å kunne absolutt alt for å gå inn i politikken. 

Ordføreren i Rauma er opptatt av å få vist fram noen av de gode kvinnelige rollemodellene, fordi man må bli vant til å se lokale kvinner som fronter politiske saker og valglister. I tillegg må vi oppfordre kvinner til å engasjere seg og stille. Gjerne ut fra sine verdier, livserfaring, konkrete egenskaper eller kompetanse.

- Kanskje vil også mange føle seg tryggere på å gå inn i politikken dersom det blir gitt mer skolering til ferske politikere, og et kræsjkurs i hersketeknikker burde dessverre alle få. Partiene bør nominere damer på topp i større grad, likestilling og kjønnsbalanse må opp på dagsorden, og flere partier bør i 2021 definere seg som feministiske, sier Wold.

Hun mener det går litt sakte med likestillinga på dette feltet, og det er derfor viktig å rette søkelys på problemstillinga å bryte kulturelle strukturer og gammelmodige mønster. Nettverksbygging kan være nyttig.

- I Rauma forsøker vi også å holde likestilling høyt oppe. Vi markerte Pride for første gang i fjor, har et stort prosjekt på gang for heltidskultur, og har ei lang rekke mindre tiltak på gang, sier hun. 

 

Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest kommune

Næss fikk flest personstemmer i Finnmark da hun ble valgt i 2019. Hun er den første kvinnelige ordførerkandidaten til Hammerfest Ap.

I Hammerfest har kommunen jobbet over tid med å rekruttere kvinner inn i politikken. I kommunestyret nå er det 17 kvinner og 18 menn, det er en god balanse.

- Jeg tror et godt debattklima, både i kommunestyremøtene og på sosiale medier, vil bidra til å rekruttere flere kvinner. Jeg vet mange kvinner vegrer seg for å gå inn i politikken, fordi den offentlige debatten kan gå ganske hardt for seg, sier Næss. 

Som tidligere gruppeleder for kommunestyregruppen til Arbeiderpartiet, innførte hun saksordførere til våre møter. Dette fordi hun hadde erfart gjennom sine da åtte år som lokalpolitiker, at det var de samme som gikk igjen på talerstolen. Terskelen for å be om ordet var høy, spesielt blant kvinnelige representanter.

- Jeg tok flere runder i gruppen vår, for å få innarbeidet en praksis hvor alle følte seg bekvem med å gå på talerstolen. Jeg har også utfordret flere med å sette seg et mål om at i hvert møte, skal de ha vært på talerstolen minst en gang, sier Næss.

Hun har tro på trygge rammer, et godt offentlig debattklima og at noen både heier på deg og pusher deg.

- Kvinner må løfte frem andre kvinner. Jeg vil si at i Hammerfest er folk flinke til å heie på hverandre, avslutter hun.

 Gratulerer med dagen, og takk for engasjementet i lokalpolitikken!